חברים עקב המצב הביטחוני בצפון העסק שלנו פועל במתכונת מצומצמת, צפויים עיכובים בזמני ההכנה והאספקה, מקווים לשוב לפעילות מלאה בקרוב

שוורץ אמלחייה

Powershell Script to get multiple types of file extensions down a specified path and rename the file names after

If you find dealing with HEIC files inconvenient, you can also configure your iPhone to take photos in the more compatible JPEG format by default. However, HEIC offers higher image quality in smaller file sizes. It’s a more modern image format, and we recommend sticking with it if the applications you use support it. Sharing […]

Powershell Script to get multiple types of file extensions down a specified path and rename the file names after Read More »

The Art of Dating: Navigating the Modern Dating Scene

In today's digital age, dating has taken on a whole new dimension. With the rise of online dating platforms and the advent of social media, the dating landscape has become more diverse and complex than ever before. Whether you're a seasoned dater or just dipping your toes into the world of romance, understanding the nuances

The Art of Dating: Navigating the Modern Dating Scene Read More »

עגלת קניות