כיסוי מחסנית

הכיסוי נועדת לשמירה על המחסנית ומניעת חדירת אבק אל תוך המחסנית ובכך המחסנית מתפקדת באופן תקין ללא תקיעות.

Shopping Cart